2017

Seznam vybraných realizovaných staveb:

  • ZTV k rodinným domům, Pacetluky,
  • Stavební úpravy chodníků v ulici Palackého, Holešov - I. etapa
  • Investiční příprava průmyslové zóny Holešov - II. etapa
  • ZTV Pod Sádkama - Hluk
  • Oprava ulic Křižní a Palackého v Chropyni
  • Oprava chodníků na ulici Horní a Osmek v obci Kvasice
  • Víceúčelové hřiště Količín
  • ZTV Lokality BI1 - 1. etapa v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem