2015

Seznam vybraných realizovaných staveb:

  • Rekonstrukce zpevněných ploch ulice U Potoka, Holešov SO 04 - úsek 3
  • Rekonstrukce místních komunikací v obci Rusava
  • Sanace sesuvu - Šmarhánky II, Rusava
  • Rekonstrukce místní komunikace u Kocfeldů, Rusava
  • Likvidace odpadních vod DSO LIGARY, Hodějice
  •  
  •  
  •